Organitza:

Col·labora:

Unió de consumidors de València

cartell setmana de l'aigua

22 MARÇ

DIA MUNDIAL DE L'AIGUA

El 22 de març se celebra el Dia Mundial de l’Aigua per a recordar la rellevància d’aquest bé essencial per a la vida. La gran majoria de les activitats econòmiques i socials depenen en gran manera del proveïment d’aigua dolça i de la seua qualitat.

La commemoració d’aquest dia dona suport a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6 de l’ONU, que té com a objectiu garantir l’accés a l’aigua neta i a un sanejament adequat a tota la població mundial abans de 2030.

En l’actualitat, a tot el món 3 de cada 10 persones manquen d’accés a serveis d’aigua potable assegurances i 6 de cada 10 manquen d’accés a instal·lacions de sanejament gestionades de manera segura. L’escassetat d’aigua afecta a més del 40% de la població mundial i es preveu que aquest percentatge augmente. Cada dia, al voltant de 1000 xiquets moren a causa de malalties diarreiques associades a la falta d’higiene.

Hui dia, l’aigua està molt amenaçada pel creixement de la població, les creixents demandes de l’agricultura i la indústria, i l’empitjorament dels impactes del canvi climàtic. Mentre les societats equilibren les demandes de recursos hídrics, els interessos de moltes persones no es tenen en compte.

Aquest any 2021 el Dia Mundial de l’Aigua de l’ONU s’articula entorn al lema “Valorem l’aigua” i tracta del que significa l’aigua per a les persones, el seu vertader valor i com podem protegir millor aquest recurs vital. La forma en què valorem l’aigua determina com es gestiona i es comparteix. El valor de l’aigua és molt més que el seu preu: l’aigua té un valor enorme i complex per a les nostres llars, la cultura, la salut, l’educació, l’economia i la integritat del nostre entorn natural. Si passem per alt algun d’aquests valors, correm el risc de gestionar malament aquest recurs finit i insubstituïble.

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, juntamente amb Acciona i Global Omnium, organitza la Setmana de l’Aigua de València del 22 al 28 de març de 2021 amb el títol “Som aigua: valora, cuida, actua”. Una setmana temàtica a través de la qual, entre altres, sensibilitzar a la ciutadania sobre el servei del cicle integral de l’aigua de València, la sostenibilitat dels serveis de sanejament i proveïment d’aigua a la ciutat, la conscienciació en l’ús responsable de l’aigua i el foment del consum d’aigua de l’aixeta per ser saludable, econòmica i fiable i disposar de totes les garanties sanitàries i propietats òptimes.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ DE LA SETMANA DE L'AIGUA

Dilluns 22 de març

11.30h. Presentació de la campanya a la Plaza de l’Ajuntament de València

Col·locació de la pancarta al balcó de l’Ajuntament.
Inici de la campanya digital en xarxes socials.

Dimarts 23 de març

11.00h. Tast d’aigües al Mercat d’Algirós

Tast d’aigües amb la col·laboració de la Unió de Consumidors de València.
Repartiment de botelles reutilitzables a persones participants.
L’activitat compta amb les mesures sanitàries necessàries.

Dimecres 24 de març

12.00h. Ruta de l’aigua amb bicicleta pel Túria.

Ruta de l’aigua amb bicicleta: des de l’Albereda pel jardí del Túria fins al Parc de Capçalera.
Visita del llac, amb taller de sensibilització de Fundació LIMNE.
Punt de trobada: Albereda (Pèrgola).
Obsequi de motxilles i botelles reutilitzables a persones participants.
*Places limitades per restriccions sanitàries, per ordre d’inscripció.
*Necessària inscripció en formulari.

Dijous 25 de març

11.00h. Tast d’aigües al Mercat de Ruzafa

Amb la col·laboració de la Unió de Consumidors de València.
Repartiment de botelles reutilitzables a persones participants. Activitat amb totes les mesures de seguretat

Divendres 26 de març

12.00h. Ruta històrica de l’aigua a València (punt de trobada font Plaça de la Verge)

Inici en Plaça de la Verge (font del Riu Túria). Caminant es visiten diferents punts emblemàtics del centre històric i s’explica la història del proveïment de la ciutat i la seua història.
*Places limitades per restriccions sanitàries, per ordre d’inscripció.
*Necessària inscripció en formulari.

Dissabte 27 de març

11.00h. Presentación de la “Font de Vivers”, als Jardins de Vivers

Instal·lació de la “Font de Vivers”, d’aigua potable i refrigerada.
Tallers divulgatius i instal·lació d’estand per a fotos de xiquetes i xiquets.
Repartiment de botelles reutilitzables a les persones participants.
Les activitats comptaran amb les restriccions per al compliment estricte de les recomanacions sanitàries.

Inscripció a les rutes

  *No és obligatori completar tots els camps del formulari d'inscripció.

  *Aquesta informació serà utilitzada únicament per a la correcta convocatòria i informació sobre l'activitat, per a garantir el compliment del nombre d'assistents i complir amb les recomanacions sanitàries i/o comunicar possibles canvis en la convocatòria. Les dades no s'utilitzaran per a cap altre fi als anunciats i seran eliminats amb la finalització d'aquesta.

  VALOREM L'AIGUA

  1. Valorem les fonts d'aigua

  Recursos hídràuics naturals i ecosistemes

  2. Valorem les infraestructures hidràuliques

  Emmagatzematge, tractament i subministrament

  3. Valorem els serveis relacionats amb l'aigua

  Aigua potable, sanejament i serveis de salut

  4. Valorem l'aigua com a input per a la producció i l'activitat socioeconómica

  Alimentació i agricultura, energía i indústria, empreses i ocupació

  5. Valorem els aspectes socioculturals de l'aigua

  Qualitats recreatives, culturals i espirituals
  som aigua

  CINC PESPECTIVES DIFERENTS

  Tota l'aigua procedeix dels ecosistemes. I tota l'aigua que captem per a ús humà acaba tornant al medi ambient, però amb els contaminants que li hem afegit. El cicle de l'aigua és el nostre “servei ecosistémic” més important.

  Hem d'atorgar major valor a la protecció del medi ambient per a assegurar un subministrament d'aigua de qualitat i augmentar la resiliència enfront de crisi com les provocades per crescudes i sequeres.

  Les infraestructures hidràuliques permeten emmagatzemar i transportar l'aigua allí on més es necessita, i ajuden a netejar-la i retornar-la a la naturalesa després del seu ús per part de l'home. La falta d'infraestructures hidràuliques adequades soscava el desenvolupament socioeconòmic i posa en perill els ecosistemes.

  Quan es calcula el valor d'aquesta mena d'infraestructures, solen subestimar-se els costos, o fins i tot alguns es passen per alt, en particular els socials i mediambientals. És difícil que les tarifes que paguem per l'aigua permeten cobrir tots els costos, la denominada recuperació total de costos. En molts paíssos, només es recuperen els costos operatius, o una part d'ells, i les inversions de capital se sufraguen amb càrrec a fons públics.

  L'aigua desenvolupa una funció essencial en les llars, les escoles, els llocs de treball i els centres de salut. A més, els serveis relacionats amb l'aigua, el sanejament i la higiene també coneguts com WASH per les seues sigles en engonaĺs— aporten un valor afegit perquè protegeixen la nostra salut, especialment en el context de la pandèmia de COVID-19.

  Els serveis relacionats amb l'aigua, el sanejament i la higiene solen estar subvencionats, fins i tot en els paíssos d'ingressos alts. No obstant això, les subvencions no focalitzades poden beneficiar a les persones que ja disposen de connexions a la xarxa de subministrament d'aigua en lloc de millorar la situació de les comunitats pobres i mal proveïdes.

  L'agricultura és el sector la demanda de recursos del qual mundials d'aigua dolça és dt.́s important, i a més és un dels principals causants de la degradació del medi ambient.

  Encara que l'aigua és fonamental per a la seguretat alimentària, el valor que se li atorga en el context de la producció d'aliments sol ser baix quan aquest recurs es evalúa exclusivament des d'una perspectiva econòmica en la qual només es té en compte el valor generat respecte a l'aigua utilitzada. Amb freqüència, en fixar el cost de l'aigua no es prenen en consideració molts dels beneficis dt.́s amplis que es deriven d'aqueix recurs, com la millora de la nutricín, la generació d'ingressos, la adaptació al canvi climàtic i reducció de les migracions.

  Per al sector de la energía, la indústria i les empreses, les amenaces vinculades a l'aigua, com l'escassetat d'aigua, les inundacions i el canvi climàtic, poden multiplicar els costos i pertorbar les cadenes de subministrament. Una gestió deficient de l'aigua per part de les empreses pot danyar els ecosistemes, soscavar la reputació empresarial i afectar les vendes.

  L'aigua pot connectar-nos amb els conceptes de creació, religió i comunitat. I l'aigua present en els espais naturals pot ajudar-nos a sentir-nos en pau. L'aigua és part indissociable de tota cultura, però els valors que atribuïm a aqueixes funcions són difícils de quantificar o articular.

  En el pla econòmic, l'aigua sol considerar-se un recurs destinat a un ús pràctic i es presta poca o cap atenció al seu valor sociocultural o mediambiental.

  No obstant això, és necessari comprendre plenament els valors culturals inherents a l'aigua, i per a això hem d'incorporar a un grup de parts interessades més heterogeni als processos de gestió dels recursos hidràulics.

  HISTÒRIA DEL DIA

  La idea de celebrar aquest dia internacional es remunta a 1992, any en què va tindre lloc la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de Rio de Janeiro i en la qual va emanar la proposta. Aqueix mateix any, l’Assemblea General va adoptar la resolució per la qual el 22 de març de cada any va ser declarat Dia Mundial de l’Aigua, sent 1993 el primer any de celebració.

  A aquesta celebració del Dia s’afegirien posteriorment esdeveniments anuals específics entorn de l’aigua. Per exemple, l’Any Internacional de Cooperació en l’Esfera de l’Aigua 2013 i fins i tot decennis d’acció com és el cas de l’actual Decenni “Aigua per al Desenvolupament Sostenible”, 2018-2028. Tot això no fa sinó reafirmar que les mesures hídriques i de sanejament són clau en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental.

  AIGUA DURANT LA PANDÈMIA DE LA COVID

  La pandèmia de la COVID ha posat de manifest la importància vital del sanejament, la higiene i un accés adequat a aigua neta per a previndre i contindre les malalties. La higiene de mans salva vides. D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, la rentada de mans és una de les accions més efectives que es poden dur a terme per a reduir la propagació de patògens i previndre infeccions, inclòs el virus de la COVID. Així i tot, hi ha milers de milions de persones que manquen d’accés a aigua salubre i sanejament, i els fons són insuficients.

  La disponibilitat i l’accés als serveis d’aigua, sanejament i higiene és fonamental per a lluitar contra el virus i preservar la salut i el benestar de milions de persones. La COVID no desapareixerà sense accés a aigua salubre per a les persones que viuen en situacions de vulnerabilitat, d’acord amb els experts de Nacions Unides.

  NOTíCiES